Par samtaler

Ved par samtaler sørger jeg for at i begge kommer til orde og min opgave er at skabe forståelse mellem jer.
Hos mange par er det som er svært i parforholdet, ofte et fælles “smertens punkt”, og det viser sig forskelligt hos jer.
Med tiden kan det som var tiltrækkende hos den anden, blive et irritationsmoment i stedet for. I terapien skaber jeg forståelse for at i kommer til at se hinandens “svaghed”/irritationsmoment som hinandens styrke i stedet for.
Man forelsker sig som regel i hinanden af en grund. Det kræver opmærksomhed i parforholdet at vedligeholde passionen og lidenskaben i livet sammen, fordi vi som mennesker også søger trygheden, afhængigheden og samhørigheden.
Ved terapien får i indblik hvordan i interagere i jeres relation med hinanden. Herved skabes der forståelse for jer som par og gensidig respekt mellem dig og din partner.

Når i kommer første gang klarlægger vi hvad hovedproblemet er, og sammen laver vi en plan for jeres forløb.
Nogen gange kan det være en fordel at komme individuelt ved siden af parterapien for at få set på ens egen historie og hvad der har betydning for hvordan du er i din kærlighedsrelation.
Andre synes det er en fordel at hører hinandens historie og betragtninger og være i terapien sammen alle gange.